Mergers & Acquisitions

Vad är Mergers & Acquisitions?

Mergers & Acquisitions (M&A) är det engelska samlingsnamnet för företagsförvärv, företagsförsäljningar och samgåenden. I grunden rör det sig om transaktioner där det sker någon form av ägarförändring i hela eller delar av företag.

Det är just inom detta gebit som vi på Traneko är bäst och kan erbjuda en unik legal och finansiell rådgivning samt projektledning.

"Vi har kunskapen, erfarenheten, kontakterna och det outtröttliga engagemanget - utmana oss gärna"

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv