Nyheter

Traneko lämnar Fairness Opinion vid offentligt uppköpserbjudande
20 juli 2019
Traneko har anlitats för att avge ett utlåtande om skäligheten i H&D Wireless bud på MVV Holding ur ett finansiellt perspektiv, s.k. "Fairness Opinion".
Traneko AB har på uppdrag av styrelsen i MVV Holding (noterat på NGM Nordic NTF) avgett ett utlåtande om skäligheten i H&D Wireless (noterat på First North) publika bud på MVV Holding ur ett finansiellt perspektiv, s.k. Fairness Opinion, för MVVs aktieägare.

Traneko har mångårig erfarenhet av professionell legal och finansiell rådgivningsverksamhet inom Mergers & Acquisitions och Corporate Finance. Traneko har erhållit ett fast arvode för upprättandet av denna Fairness Opinion och har i övrigt inga andra affärsrelationer med eller kopplingar till MVV eller H&D Wireless.

Läs mer här
Dagens Industri
H&D Wireless
Pressrelease
Traneko erhåller säljuppdrag för marknadsledande bolag med omsättning över 300 MSEK
17 juni 2019
Traneko har tecknat avtal som exklusiv rådgivare vid en försäljning av ett marknadsledande svensk koncern med en omsättning över 300 MSEK
Bolaget har en rikstäckande organisation och har under många år varit den ledande aktören inom branschen. Under de senaste åren har bolaget utvecklat en egen mjukvara som vuxit snabbt och går en spännande framtid till mötes.

Vid eventuellt intresse av förvärv och erhållande av mer information vänligen kontakta ansvarig rådgivare karl-jimmy@traneko.se.
Traneko hälsar Julia Pettersson välkommen
31 maj 2018
Som ett led i vår vision att leverera marknadsledande rådgivning vid företagstransaktioner utökar vi nu vår personalstyrka med Julia Pettersson.
Traneko AB hälsar Julia Pettersson välkommen på heltid fr.o.m. den 1 septmeber i höst. Julia tillträder tjänsten som M&A Associate/Affärsjurist och kommer att bistå i de flesta ärenden som rör vår rådgivning vid förvärv, försäljning, värdering och ägarförändringar i bolag. Detta är ett steg i vår vision att erbjuda marknadens främsta specialiserade rådgivning vid företagstransaktioner och ägarförändringar.
Traneko ingår i Internationellt M&A-nätverk
7 april 2017
Traneko har gått med i det internationella M&A-nätverket MergersClub.
För att kunna erbjuda ännu bättre rådgivningstjänster vid gränsöverskridande företagsöverlåtelser har Traneko gått med i MergersClub http://www.mergersclub.com/

Detta ger Traneko en plattform för att både söka internationella investerare och köpare samt hitta internationella företag som är till salu.

MergersClub är ett exklusivt nätverk för professionella M&A Advisors runt om i världen.
Ökad popularitet av Due diligence från säljarsidan
21 december 2016
En intressant utveckling av transaktionsmarknaden är att säljarnas intresse för en egen Due diligence i samband med en försäljning ökar.
Läs mer > http://mergermarketgroup.com/wp-content/uploads/2016/12/DFS-Due-Dilligence_issue-3_Final-LR.pdf
Marknadsvärdering av handelsföretag
16 december 2016
Traneko har genomfört en marknadsvärdering av ett handelsföretag inom jordbruksprodukter.
Företaget står inför ett generationsskifte där en del av den yngre generationen skall överta verksamheten.

För att fastställa värdet på aktierna i bolaget vid en given tidpunkt har Traneko anlitats att göra en oberoende marknadsvärdering av bolaget.

Bolaget importerar och säljer teknisk utrustning till svenska jordbrukskunder. Jordbrukets utveckling mot större arealer ställer idag höga krav på teknologisk utveckling.

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv