Nyheter

Ökad popularitet av Due diligence från säljarsidan
21 december 2016
En intressant utveckling av transaktionsmarknaden är att säljarnas intresse för en egen Due diligence i samband med en försäljning ökar.
Läs mer > http://mergermarketgroup.com/wp-content/uploads/2016/12/DFS-Due-Dilligence_issue-3_Final-LR.pdf
Marknadsvärdering av handelsföretag
16 december 2016
Traneko har genomfört en marknadsvärdering av ett handelsföretag inom jordbruksprodukter.
Företaget står inför ett generationsskifte där en del av den yngre generationen skall överta verksamheten.

För att fastställa värdet på aktierna i bolaget vid en given tidpunkt har Traneko anlitats att göra en oberoende marknadsvärdering av bolaget.

Bolaget importerar och säljer teknisk utrustning till svenska jordbrukskunder. Jordbrukets utveckling mot större arealer ställer idag höga krav på teknologisk utveckling.

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv