Nyheter

Traneko lämnar Fairness Opinion vid offentligt uppköpserbjudande
20 juli 2019
Traneko har anlitats för att avge ett utlåtande om skäligheten i H&D Wireless bud på MVV Holding ur ett finansiellt perspektiv, s.k. "Fairness Opinion".
Traneko AB har på uppdrag av styrelsen i MVV Holding (noterat på NGM Nordic NTF) avgett ett utlåtande om skäligheten i H&D Wireless (noterat på First North) publika bud på MVV Holding ur ett finansiellt perspektiv, s.k. Fairness Opinion, för MVVs aktieägare.

Traneko har mångårig erfarenhet av professionell legal och finansiell rådgivningsverksamhet inom Mergers & Acquisitions och Corporate Finance. Traneko har erhållit ett fast arvode för upprättandet av denna Fairness Opinion och har i övrigt inga andra affärsrelationer med eller kopplingar till MVV eller H&D Wireless.

Läs mer här
Dagens Industri
H&D Wireless
Pressrelease
Traneko erhåller säljuppdrag för marknadsledande bolag med omsättning över 300 MSEK
17 juni 2019
Traneko har tecknat avtal som exklusiv rådgivare vid en försäljning av ett marknadsledande svensk koncern med en omsättning över 300 MSEK
Bolaget har en rikstäckande organisation och har under många år varit den ledande aktören inom branschen. Under de senaste åren har bolaget utvecklat en egen mjukvara som vuxit snabbt och går en spännande framtid till mötes.

Vid eventuellt intresse av förvärv och erhållande av mer information vänligen kontakta ansvarig rådgivare karl-jimmy@traneko.se.

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv