Team

Karl-Jimmy Samuelsson
Founder / M&A Director
Karl-Jimmy är jurist och ekonom med erfarenhet från över 550 företagsöverlåtelser och ägarskiften. Karl-Jimmy grundade Traneko M&A efter många år som aktiv inom företagsmäkleri.
Elin Tayeh
Financial Associate
Elin är ekonom med stort intresse för affärer och systemutveckling.
Robert Sevenius
M&A Strategist
Robert är jurist och ekonom med bred erfarenhet av företagsöverlåtelser, affärsutredningar och strukturfrågor. Robert är författare till flera böcker inom M&A och utbildar även praktiker inom området.
Daniela Garcia
Accounting
Daniela är ekonom med erfarenhet av projektledning och inköp från större svenska företag. Daniela är ansvarig för Tranekos redovisning och ekonomihantering.
Hasan Beslija
M&A Associate
Hasan är utbildad civilekonom med ett brinnande intresse för M&A och Corporate Finance
Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv