Team

Karl-Jimmy Samuelsson
Founding Partner
Karl-Jimmy är jurist och ekonom med erfarenhet från över 600 företagsöverlåtelser och ägarskiften. Karl-Jimmy grundade Traneko M&A efter många år som aktiv inom företagsmäkleri.
Elin Tayeh
M&A Manager
Elin är ekonom med stort intresse för affärer och systemutveckling.
Robert Sevenius
M&A Strategist
Robert är jurist och ekonom med bred erfarenhet av företagsöverlåtelser, affärsutredningar och strukturfrågor. Robert är författare till flera böcker inom M&A och utbildar även praktiker inom området.
Daniela Garcia
Accounting
Daniela är ekonom med erfarenhet av projektledning och inköp från större svenska företag. Daniela är ansvarig för Tranekos redovisning och ekonomihantering.
Christer Larsson
Partner
Christer är ekonom och entreprenör som har en gedigen bakgrund inom M&A, närmast som Head of M&A på ett börsnoterat förvärvsdrivet bolag inom energisektorn.
Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv