Affärsjuridik och avtal

Traneko erbjuder övriga juridiska tjänster inom affärsjuridik och avtalsskrivning mot företag och privatpersoner.

✎ Aktieöverlåtelseavtal
✎ Inkråms-/Rörelseöverlåtelseavtal
✎ Aktieägaravtal och Kompanjonavtal
✎ Köpekontrakt Fastighet
✎ Köpekontrakt Lös egendom
✎ Samarbetsavtal
✎ Leveransavtal
✎ Konsultavtal
✎ Hyresavtal
✎ Bolagsbildningar
✎ Nyemissioner
✎ Testamente
✎ Samboavtal

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er.

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv