Företagsförvärv

Traneko hjälper er att göra ett lyckat företagsförvärv. Vi har gjort det många gånger tidigare och erbjuder en strukturerad och kvalitetssäkrad process.

Att köpa ett företag är förmodligen en av de mest komplexa transaktionerna. I grunden så gäller det, som med allt annat, att veta vad man köper och till vilket pris man skall köpa det.

När du köper ett företag har du som köpare en s.k. "undersökningsplikt" enligt Köplagen.

Traneko är experter på företagsförvärv

Med vår juridiska och ekonomiska kompetens tillsammans med lång erfarenhet från många företagsförvärv av olika företag inom många branscher hjälper vi er genom hela processen och ser till så att ni vet vad ni köper och att ni köper det till rätt pris samt att affären struktureras på ett optimalt sätt för er del.

Vår ambition är att vår rådgivning skall löna sig flera gånger om för er som kund.

En väl genomförd och strukturerad förvärvsprocess lägger grunden för ett lyckat förvärv och integration av företaget i en redan befintlig företags-/koncernstruktur.

Traneko hjälper till med hela förvärvsprocessen men kan även konsulteras för förvärvets olika delar.

♖ Analys och värdering
♖ Avsiktsförklaring (LOI/Term sheet)
♖ Due diligence
♖ Förhandling
♖ Förvärvsstruktur
♖ Upprättande av avtal
♖ Tillträde

Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv